Превышен лимит товаров для текущего тарифного плана

Українське лікарське товариство монета 2 грн 2010

Українське лікарське товариство монета 2 грн 2010
Серія: Інші монети
Монета присвячена 100-річчю з дня заснування у Львові першої професійної громадської організації лікарів - Українському лікарському товариству. Після відновлення своєї діяльності в 1990 році в статусі Всеукраїнського лікарського товариства це єдина національна загальнолікарська професійна організація, яка об`єднує лікарів усієї України. Всеукраїнське лікарське товариство стало членом провідних європейських та світових організацій лікарів.
2 гривні,
рік випуску: 2010,
Тираж: 35000 шт,
Метал: нейзильбер,
Маса 12,8 грама
На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким рік карбування монети - 2010, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, у центрі - логотип Всеукраїнського лікарського товариства в оточенні стилізованого рослинного орнаменту, під яким номінал - 2/ГРИВНІ, праворуч - логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено емблему Українського лікарського товариства у Львові, де було засновано першу професійну організацію лікарів, та по колу розміщено написи: УКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО, унизу - 100 РОКІВ.
Художник:  аверс: Таран Володимир Харук Олександр Харук Сергій  реверс: Атаманчук Володимир
Скульптор: Дем`яненко Анатолій Атаманчук Володимир
| Создай свой интернет-магазин бесплатно!