Превышен лимит товаров для текущего тарифного плана

`Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) монета 2 грн 2018

 `Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) монета 2 грн 2018
Серія: Видатні особистості України
Монета присвячена видатному українському педагогу, публіцисту, дитячому письменнику, 100-річний ювілей якого включено до пам`ятних дат, що відзначаються на рівні ЮНЕСКО - Василю Олександровичу Сухомлинському. В. Сухомлинський увійшов в історію української школи як творець `школи радості` - оригінальної системи освіти і виховання дітей, що спирається на ідеї самоцінності й неповторності кожної особистості, вільного її розвитку. Ідеї, запропоновані Василем Сухомлинським, лягли в основу нової української школи, що впроваджується в Україні.
2 гривні,
рік випуску: 2018
Тираж: 35000 шт,
Метал: нейзильбер,
Маса 12,8 грами
На аверсі монети розміщено: угорі - малий Державний Герб України, праворуч від якого напис УКРАЇНА (півколом), рік карбування монети - 2018 (над гербом); у центрі на дзеркальному тлі - зображено портрет В. О. Сухомлинського, праворуч номінал - 2/ГРИВНІ та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України; написи півколом на матовому тлі: ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ (ліворуч), 1918 - 1970 (під портретом).
На реверсі монети розміщено серце, у центрі якого напис: ВІДДАЮ ДІТЯМ, навколо серця - стилізовані персонажі з оповідань В. Сухомлинського.
Художник: Куц Марина
Скульптор: Атаманчук Володимир
| Создай свой интернет-магазин бесплатно!