Превышен лимит товаров для текущего тарифного плана

Пантелеймон Куліш монета 2 грн 2019

Пантелеймон Куліш монета 2 грн 2019
Серія: Видатні особистості України
Монета присвячена відомому письменнику, публіцисту, етнографу, історику, літературному критику, перекладачеві, громадському діячеві – Пантелеймону Олександровичу Кулішу. П. Куліш – одна з найколоритніших постатей свого часу в українській літературі. Він автор фонетичного правопису, який став основою усистематизованого сучасного українського правопису, першого українського історичного роману (“Чорна рада”), батько українського художнього перекладу (перекладав твори Шекспіра, Байрона, Гейне, Гете, Шиллера, першим переклав Біблію українською мовою). Проводив активну діяльність щодо формування в суспільній свідомості переконання про життєву необхідність розвитку національної літератури, української мови, без нормального функціонування якої на всіх рівнях поступ нації неможливий.
2 гривні,
рік випуску: 2019
Тираж: 35000 шт,
Метал: нейзильбер,
Маса 12,8 грами
| Создай свой интернет-магазин бесплатно!