Превышен лимит товаров для текущего тарифного плана

Митрополит Василь Липківський монета України 2 грн 2014

Митрополит Василь Липківський монета України 2 грн 2014
Серія: Видатні особистості України Монета присвячена 150-річчю від дня народження церковного й освітнього діяча, реформатора, першого митрополита Української автокефальної православної церкви, талановитого проповідника, публіциста, письменника, перекладача - Василя Костянтиновича Липківського. 2 гривні, 2 грн, дві гривні, матеріал: нейзильбер, 2014 року На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ; у центрі композицію: в обрамленні тернового вінця, що символізує трагічну долю Василя Липківського, стилізоване зображення Євангелія на тлі Софійського собору в Києві, настоятелем якого був митрополит, логотип Монетного двору Національного банку України (праворуч), унизу - рік карбування монети 2014 та номінал - ДВІ ГРИВНІ. На реверсі монети розміщено: портрет Василя Липківського, з обох боків від якого зазначені роки його життя, - 1864 та 1937, угорі півколом - напис МИТРОПОЛИТ ВАСИЛЬ ЛИПКІВСЬКИЙ.
| Создай свой интернет-магазин бесплатно!