Превышен лимит товаров для текущего тарифного плана

Глухів срібло монета 10 грн 2008

Глухів срібло монета 10 грн 2008
Серія: Гетьманські столиці
Срібна монета присвячена одній з гетьманських столиць - Глухову. Історичне минуле Глухова тісно пов`язане з процесами державо- і правотворення. З 1708 року місто стає постійною резиденцією гетьманів Лівобережної України - І.Скоропадського, П.Полуботка, Д.Апостола, К.Розумовського. У Глухові перебували перша Малоросійська колегія (1722 - 1727), правління гетьманського уряду (1734 - 1750) та друга Малоросійська колегія (1764 - 1782), тут діяли Генеральна військова канцелярія, Генеральний суд, інші державні органи.
10 гривень,
рік випуску: 2008,
Тираж: 7000 шт,
Метал: срібло (Ag 925),
Маса 31,1 грама
На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України (угорі), під яким рік карбування монети - 2008, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, у центрі зображено гармату і дзвін, які виготовлялися у Глухові, унизу номінал - 10/ГРИВЕНЬ, позначення металу, його проби - Ag 925, маси в чистоті - 31,1 (ліворуч) та логотип Монетного двору Національного банку України (праворуч).
На реверсі монети зображено стилізовану панораму міста, у центрі якої - Київська брама міської фортеці; угорі півколом напис - ГЕТЬМАНСЬКА СТОЛИЦЯ, під ним - герб міста та чотири портрети гетьманів, під якими - написи: ІВАН/СКОРОПАДСЬКИЙ, ПАВЛО/ПОЛУБОТОК, ДАНИЛО/АПОСТОЛ, КИРИЛО/РОЗУМОВСЬКИЙ, унизу між стилізованими фрагментами орнаменту розміщено напис ГЛУХІВ.
| Создай свой интернет-магазин бесплатно!