Превышен лимит товаров для текущего тарифного плана

75 років Кіровоградській області монета 5 грн 2014

75 років Кіровоградській області монета 5 грн 2014
Серія: Області України
Присвячена одному з найбільш насичених мінеральними ресурсами краю, мінерально-сировинний потенціал якого - понад 340 родовищ корисних копалин. Цей аграрно-індустріальний регіон, багатий чорноземними ланами, розташований у межиріччі Дніпра і Південного Бугу, у центрі України.
На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, по колу написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), П`ЯТЬ ГРИВЕНЬ (унизу), праворуч - логотип Монетного двору Національного банку України; у центрі - зображення Спасо-Преображенського собору, Сумської альтанки, шаблі та порохівниці, колосся, праворуч - рік карбування монети 2014.
На реверсі монети зображено герб області, по колу розміщено написи: СУМСЬКА ОБЛАСТЬ (угорі), ЗАСНОВАНА У 1939 РОЦІ (унизу).
| Создай свой интернет-магазин бесплатно!