Превышен лимит товаров для текущего тарифного плана

350 років Львівському національному університету імені Івана Франка монета 2 грн 2011

350 років Львівському національному університету імені Івана Франка монета 2 грн 2011
Серія: Вищі навчальні заклади України
Монета присвячена одному з найстаріших у Східній Європі університетів, потужному осередку науки і освіти - Львівському національному університету імені Івана Франка, заснованому в 1661 році. З університетом пов`язана діяльність багатьох славетних учених, наукових шкіл, які зробили значний внесок у розвиток української і світової науки і культури.
2 гривні,
рік випуску: 2011
Тираж: 45000 шт,
Метал: нейзильбер,
Маса 12.8 грама
На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі); в центрі на тлі стилізованого документа про заснування університету зображено алегоричну скульптурну групу, що символізує просвіту; номінал (унизу півколом) та рік карбування (праворуч) - ДВІ ГРИВНІ, 2011 та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено головну будівлю університету, яка збудована у другій половині XIX ст.; над будівлею розміщено герб університету та напис півколом ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ/ ім. ІВАНА ФРАНКА, унизу - 350 РОКІВ.
Художник: Атаманчук Володимир
Скульптор: Атаманчук Володимир
| Создай свой интернет-магазин бесплатно!