Превышен лимит товаров для текущего тарифного плана

200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка

200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка
Серія: Духовні скарби України
Тираж: 30 тис. Прим.
Номінал: 5 грн.
Пам'ятна монета "200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка"
Присвячена 200-річчю з дня народження видатного сина українського народу, геніально поета, художника, мислителя, який зробив неоціненний внесок у духовну скарбницю людства, - Тараса Григоровича Шевченка. Талант Великого Кобзаря досяг вершин української та світової культури, сила його національного феномена випромінюється далеко за межі літератури і мистецтва.
Дата введення в обіг: 7 березня 2014
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, штук
5 нейзильбер 16.54 35 спеціальний анциркулейтед рифлений 30000
 
На аверсі монети угорі розміщено: малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, на тлі рушника зображено стилізоване алегоричне уособлення таланту митця - дві музи - Поезії та Образотворчого мистецтва, унизу написи: рік карбування монети 2014, півколом номінал - П`ЯТЬ ГРИВЕНЬ; внизу на рушнику розміщено логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети розміщено: портрет Т. Г. Шевченка, написи: угорі - СВОЮ УКРАЇНУ ЛЮБІТЬ…, унизу - ТАРАС/ШЕВЧЕНКО/ 1814 - 1861, праворуч і ліворуч - стилізований рослинний орнамент.
Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Олександр
Скульптор: Дем`яненко Анатолій, Іваненко Святослав
| Создай свой интернет-магазин бесплатно!