Превышен лимит товаров для текущего тарифного плана

100-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського монета 2 грн 2018

100-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського монета 2 грн 2018
Серія: Вищі навчальні заклади України
Монета присвячена закладу вищої освіти, історія якого починає свій відлік від прийняття Постанови Кримського Крайового Уряду `Про заснування Таврійського університету`. Після прийняття Постанови Таврійський університет було укомплектовано і 14 жовтня 1918 року урочисто відкрито у Сімферополі. За роки своєї діяльності університет розвивав такі наукові напрями як здоров`я людини, охорона навколишнього середовища, ресурсозберігаючі технології, інформаційні системи. У листопаді 2015 року Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського переміщено до Києва з анексованого Криму.
2 гривні,
рік випуску: 2018
Тираж: 30000 шт,
Метал: нейзильбер,
Маса 12,8 грами
На аверсі монети розміщено: угорі - малий Державний Герб України, під яким напис УКРАЇНА; у центрі - логотип Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського по обидва боки від якого роки: 1918 та 2018; унизу номінал 2/ГРИВНІ та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч).
На реверсі монети розміщено будівлю міського театру, у якій 14 жовтня 1918 року відбулося урочисте відкриття університету, на тлі будівлі, праворуч - портрет В. І. Вернадського та написи: ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (угорі півколом), ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО (унизу півколом), 100 РОКІВ (під будівлею), 14 жовтня 1918 року (ліворуч).
Художник: Таран ВолодимирХарук ОлександрХарук Сергій
Скульптор: Атаманчук Володимир
| Создай свой интернет-магазин бесплатно!