Превышен лимит товаров для текущего тарифного плана

100 років Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика монета 2 грн 2018

 100 років Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика монета  2 грн 2018
Серія: Вищі навчальні заклади України
Монета присвячена провідному закладу післядипломної освіти, сучасному науковому центру, який здійснює підготовку фахівців, наукових і педагогічних кадрів та підвищення кваліфікації лікарів, провізорів і молодших медичних спеціалістів для сфери охорони здоров`я. Академія є правонаступником Клінічного інституту для удосконалення лікарів, який був одним із перших навчальних і наукових закладів, утвореним у листопаді 1918 року за ініціативи медичної громадськості Києва - Спілки київських лікарів.
2 гривні,
рік випуску: 2018
Тираж: 30000 шт,
Метал: нейзильбер,
Маса 12,8 грами
На аверсі монети розміщено: угорі - напис УКРАЇНА, під яким - малий Державний Герб України; у центрі - на тлі стилізованих хреста і земної кулі - символ медицини - чаша зі змією, рік карбування монети - 2018 (ліворуч) та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч); унизу - номінал 2/ГРИВНІ; на дзеркальній поверхні девіз академії українською мовою та латиною: СТАБІЛЬНІСТЬ·ДОСКОНАЛІСТЬ·ВІДДАНІСТЬ (ліворуч півколом) VIRTUS·EXCELLENTIA·FIDELITAS (праворуч півколом).
На реверсі монети розміщено: угорі в медальйоні портрет П. Л. Шупика, написи: НАЦІОНАЛЬНА/ стилізовано МЕДИЧНА (буква М - червона, використано тамподрук)/ АКАДЕМІЯ/ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ/ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА; унизу книга, по обидві сторони від якої роки: 1918 та 2018.
Художник: Таран Володимир Харук Олександр Харук Сергій
Скульптор: Демяненко Анатолій Дем`яненко Володимир
| Создай свой интернет-магазин бесплатно!