Превышен лимит товаров для текущего тарифного плана

100 років Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара монета 2 грн 2018

100 років Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара монета 2 грн 2018
Серія: Вищі навчальні заклади України
Монета присвячена закладу вищої освіти ІV рівня акредитації, багатогалузевому навчально-науковому комплексу, спектр наукових досліджень якого охоплює всі пріоритетні напрями розвитку науки і техніки України. Випускники Дніпровського національного університету працюють у різних галузях господарства України, очолюють державні інститути, освітні та наукові структури, виробничі об`єднання, культурні центри, засоби масової інформації.
2 гривні,
рік випуску: 2018
Тираж: 30000 шт,
Метал: нейзильбер,
Маса 12,8 грами
На аверсі монети розміщено: угорі - малий Державний Герб України, праворуч від якого напис УКРАЇНА; у центрі - композицію: на тлі стилізованої схеми цифра 100, нулі якої зображені у вигляді ромбів, усередині одного з них - супутник та напис ДНУ; під написом 100 - книга - символ знань, унизу номінал ДВІ ГРИВНІ, праворуч на дзеркальному тлі рік карбування монети 2018, логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено один із корпусів університету, праворуч роки - 1918/2018, по чотирьох боках ромба на дзеркальному тлі - написи: ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА.
Художник: Фандікова Наталія
Скульптор: Атаманчук ВолодимирІваненко Святослав
| Создай свой интернет-магазин бесплатно!