Превышен лимит товаров для текущего тарифного плана

Монета Ткаля Ткачиха

Монета Ткаля Ткачиха
Серия: Народные промыслы и ремесла
Монета посвящена одному из важнейших видов хозяйственной деятельности и художественной культуры украинского, который был неотъемлемой частью домашних занятий каждой крестьянской семьи - ткачеству. С давних времен на территории Украины занимались обработкой волокна из льна, конопли и шерсти.
Дата введення в обіг: 28 липня 2010
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, штук
5 нейзильбер 16.54 35 спеціальний анциркулейтед рифлений 45000
 
На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким стилізований напис - НАЦІОНАЛЬНИЙ/БАНК/УКРАЇНИ, у центрі - стилізоване зображення двох півників, ліворуч - прядка, праворуч - ткацькі вироби, унизу - написи: 5/ГРИВЕНЬ/2010 та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено ткалю за роботою. Угорі на тлі стилізованого полотна розміщено напис ТКАЛЯ, з обох боків центральної композиції зображено декоративний квітковий орнамент.
Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор: Іваненко Святослав
| Создай свой интернет-магазин бесплатно!